Anna Tengnér

Anna Tengnér ser fram emot att stödja medicintekniska tillverkare.

I september tillträdde Anna Tengnér sin nya tjänst på konsult-företaget Symbioteq. Anna har en lång erfarenhet av den medicintekniska branschen, främst inom områdena regulatory affairs och produktutveckling. Anna kommer i och med det att stärka den regulatoriska kompetensen på företaget.

– Eftersom Symbioteq är helt nischade inom kvalitets-säkring och regulatoriskt arbete för medicintekniska produkter känner jag att jag kommer att ligga i framkant i tolkning av regelverken och kunna stödja våra kunder på ett enkelt och bra sätt.

Som bas utgörs Annas utbildning av en civilingenjörs-examen inom materialvetenskap med inriktning mot biomedicinsk teknik och biomaterial och har efter det både jobbat inom forskning och utveckling, produktutveckling och regulatory affairs. På Symbioteq kommer Anna främst att arbeta som regulatorisk expert och vara projektledare i olika CE-märknings- och registreringsprojekt.

– Jag trivs med att jobba som konsult då det både är utmanande och omväxlande, man får ständigt lära sig nya saker och utveckla sin kompetens, det är fördelaktigt både för företaget och också för kunderna.

Symbioteq är en konsultbyrå som sedan 1994 levererar regulatoriskt stöd och kvalitetssystem för den medicintekniska branschen. En bred generell kompetens kombinerat med spetskompetens kring regulatoriska och kvalitetssäkerhetsfrågor gör att Symbioteq kan bidra med ett externt stöd som gynnar kundernas affärsverksamhet.