Symbioteq inleder samarbete med Intertek

Symbioteq inleder samarbete med Intertek, Sveriges ledande provning- och certifieringsbolag för att utbilda fler behövande medicintekniska företag.

De svenska medicintekniska företagen har ett starkt tryck från myndighetshåll. Man förväntas hålla hög kvalitet och borga för en hög grad av patientsäkerhet. För att kunna möta den solida kravbilden på verksamhet, utformning av produkter och dokumentation, behövs ofta experthjälp för att korrekt tolka regelverk, lagar, förordningar och standarder.

Symbioteq Kvalitet AB erbjuder sedan 1994 detta stöd, och har framgångsrikt utbildat och väglett en stor del av Sveriges medicintekniska företag inom områden som ledningssystem, riskhantering och CE-märkning. Tjänsterna har erbjudits på konsultbasis eller i form av skräddarsydda utbildningar. Nu inleder Symbioteq Kvalitet AB ett nära samarbete med Intertek Semko AB, där direktanpassade kurser och seminarier kommer att erbjudas via Intertek Academy – som är Interteks utbildningsverksamhet. Kursutbudet kommer att innehålla all den experthjälp som medicintekniska organisationer förväntas behöva stöd med; från riskhantering och CE-märkning till ISO-certifierade ledningssystem.

– Vi ser stora fördelar för våra kunder i samarbetet med Intertek Semko AB, säger Åsa Runnäs, VD för Symbioteq. Genom samarbetet så når vi genom våra gemensamma nätverk ännu fler av såväl etablerade som nystartade medicintekniska företag i Sverige, och kan på så vis bidra till att ytterligare stärka det medicintekniska segmentet i svenskt näringsliv.

Redan under hösten 2012 kommer de första kurserna att erbjudas.