Nyanställda hösten 2012

Symbioteq har anställt tre nya kvalitetskonsulter under hösten. Vi välkomnar våra nya medarbetare Heja Najar, Melanie Janbro och Linda Ahrebo.

Heja har en M.Sc. i Bioteknik samt en M.Sc. i Kvalitet inom Läkemedel och Bioteknik. Han har erfarenhet från bl.a. produktutveckling inom medicinteknik, ledningssystem, CE-märkning, programmering samt web design. Heja arbetade senast som medicinteknisk konsult på Laprotech AB och Scandinavian Real Heart AB och kommer att finnas på Stockholmskontoret framöver.

Melanie har en B.Sc. i politik och juridik. Hon har mångårig erfarenhet inom bland annat CAPA-system, Medical Devices samt kvalitets- och ledningssystem. Hon arbetade senast som kvalitetssystemsspecialist på Carmel Pharma och kommer att finnas på Göteborgskontoret framöver.

Linda har en M.Sc i metallurgisk processvetenskap och framställningsteknik. Hon har mångårig erfarenhet i bland annat avvikelsehantering, interna revisioner, leverantörsrevisioner, CAPA-system, kvalitetssystem (ISO 13485, QSR, ISO9001, ISO14001) samt förbättringsarbete (Lean, Orange Belt). Linda arbetade senast som senior kvalitetsingenjör och sedan som manager på St. Jude Medical. Hon kommer att finnas på Stockholmskontoret framöver.