Om oss

Symbioteq bildades 1994 i samband med att de medicintekniska regelverken tog form i Europa. Bolaget bildades med den målsättning som fortfarande präglar bolaget; att hjälpa våra kunder att utveckla, upprätthålla ledningssystem och teknisk dokumentation anpassad för sin verksamhet, inte enbart för att uppfylla regulatoriska krav.

Symbioteq är en akronym för Symbiosen mellan Teknik och Kvalitet (SYMBIOsis between TEchnology and Quality), och bildades ursprungligen som en motreaktion till dåtidens ofta förekommande reaktiva kvalitetsarbete, där utvecklingsgrupperna först i slutet av projektet blev varse vilka regulatoriska krav som måste tas hänsyn till både vad gäller projekt- och produktdokumentation. Ett sådant arbetssätt leder till att ett omfattande, tidskrävande och därmed också kostsamt arbete måste utföras då organisationen trott att man stått inför en nära förestående lansering.

2001 ombildades företaget till Aktiebolag och har allt sedan dess haft sitt huvudsäte i Stockholm. Idag finns bolaget även i Göteborg.

Vi arbetar i huvudsak inom nischen Medicinteknik, men tillämpar även samma filosofi inom övriga Life Science discipliner samt för vårdgivare.

Symbioteq verkar dessutom för en bättre värld genom att stödja ECPAT som arbetar mot barnsexhandel, Barncancerfonden, UNICEF och Missing people.