Aida Ilkhechoie

Aida har flera års erfarenhet av arbete med kvalitetssäkring och regulatorisk överrensstämmelse för medicintekniska produkter. Som kvalitetsansvarig har Aida både arbetat med att bygga upp och implementera kvalitetsledningssystem enligt ISO 13485 samt varit projektledare med ansvar att säkerställa regulatorisk överensstämmelse i CE-märknings projekt.

E-post: aida.ilkhechoie@symbioteq.se