Anders Norrbrand

Anders har lång erfarenhet av arbete med medicintekniska produkter inom regelverk, kvalitet, produktion, testning och utveckling.

På Symbioteq hjälper Anders främst kunder med CE-märkning och framtagning av den tekniska dokumentation (teknisk fil) som behövs för olika medicintekniska produkter (t.ex. elektriska produkter, fristående mjukvaror, hjälpmedel m.m.). Anders håller även interna utbildningar om regelverk och standarder samt workshops i riskhantering.

E-post: anders.norrbrand@symbioteq.se