Anna Tengnér

Anna Tengnér

Anna är i grunden civilingenjör inom materialteknik med inriktining mot biomedicinsk teknik och biomaterial och har lång erfarenhet från den medicintekniska branschen. Har jobbat både inom forskning och utveckling, produktutveckling, regulatory affairs och kvalitet. Anna har under de senaste året arbetat som konsult inom regulatory affairs och produktutveckling och kommer innan dess från St Jude Medicals.

På Symbioteq kommer Anna främst arbeta som regulatorisk expert och vara projektledare i olika CE-märknings och registrerings projekt.

E-post: anna.tengner@symbioteq.se