Åsa Möllby

Åsa är Kemiingenjör och har flerårig erfarenhet av arbete med kvalitetssäkring och regulatoriska frågor inom medicinteknik. Hon har även arbetat under lång tid som analytisk kemist i läkemedelsbolag (och behärskar GMP). Innan Åsa började på Symbioteq var hon kvalitetschef hos en medicinteknisk tillverkare, där hon förutom det övergripande kvalitetsansvaret också utvecklade och effektiviserade företagets kvalitetsledningssystem.

Åsa har också stor erfarenhet av att bygga upp verksamhetssystem som uppfyller fler standarder samtidigt tex olika kombinationer med ISO 13485, ISO 22000 (livsmedel) och ISO 14001 (miljö).

Som konsult arbetar Åsa vanligen som projektledare/stöd vid produktframtagning (CE-märkning), upprätta och förbättra kvalitetsledningssystem samt utför interna revisioner hos kunder.

E-post: asa.mollby@symbioteq.se