Åsa Runnäs

Åsa är VD på Symbioteq och arbetar även som konsult och utbildningsledare. Åsa har flerårig erfarenhet av arbete med kvalitetssäkring och regulatoriska frågor inom medicinteknik. Hon har främst arbetat med att utveckla och effektivisera kvalitetsledningssystem inom medicintekniska företag, både för ISO 13485 och FDA CFR820 (QSR), samt med projektledning/stöd i samband med produktregistrering (CE-märkning, 510(k) etc.).

Som konsult arbetar Åsa vanligen som projektledare/stöd vid produktregistrering (CE-märkning, 510(k) etc.), med processkartläggning och införande av kvalitetsledningssystem, agerar extern kvalitets-/regulatoriskt ansvarig, ger stöd åt verksamhetens kvalitets-/regulatoriska chef samt håller utbildningar inom ISO 13485 och regelverket för medicinteknik.

E-post: asa.runnas@symbioteq.se