Cecilia Österkvist

Cecilia har en akademisk grund inom systemvetenskap och har därefter arbetat med medicinteknik, både som konsult och fast anställd kvalitetschef. Cecilia har arbetat inom medicintekniska verksamheter med fokus på ledning inom kvalitetsystem och produktdokumentation. Cecilia stödjer er i styrning av processer och utveckling/implementering av ledningssystem för uppfyllande av krav i regelverk och standarder.

E-post: cecilia.osterkvist@symbioteq.se