Johanna Fugelstad

Johanna är disputerad i bioteknik och har flerårig erfarenhet av kvalitetssäkring och regulatoriska frågor inom in vitro diagnostik och medicinteknik. Hon har bland annat arbetat med utveckling och förbättring av kvalitetsledningssystem och produktregistrering (CE-märkning) av nya produkter hos tillverkande diagnostikbolag. Efter många års arbete med metod- och produktutveckling samt med ansvar för kvalitetssäkringen har hon god erfarenhet av komplexa utvecklingsprojekt.

Som konsult arbetar Johanna vanligen med kvalitetssäkring, som projektledare/stöd vid produktregistrering (CE-märkning) och med att förbättra och uppdatera kvalitetsledningssystem samt tekniska filer.

E-post: johanna.fugelstad@symbioteq.se