Katalin Holenyi

Katalin har mångårig erfarenhet av arbete med kvalitetssäkring, produktutveckling och regulatoriska frågor inom medicinteknik. Hon har arbetat på flera internationella företag med både IVD och generella medicintekniska produkter. Katalin har en naturvetenskaplig bakgrund med en fil.lic. i mineralkemi.

På Symbioteq hjälper Katalin främst kunder med att utveckla och effektivisera kvalitetsledningssystem samt med produktregistrering och produktvård gällande både IVD och generella medicintekniska produkter.

E-post: katalin.holenyi@symbioteq.se