Lina Burman

Lina Burman

Lina Burman har en doktorsexamen i polymerteknologi med inriktning på migrationsstudier och kemisk karakterisering av polymera material. Lina har tidigare varit på Maquet Critical Care AB där hon i drygt 10 år framför allt ansvarat för och utfört biologiska utvärderingar av deras medicintekniska produkter, särskilt andningsvägar men även produkter med direkt patientkontakt. Lina är aktiv i standardiseringsarbete med ISO 10993 och i att ta fram ny standard för biologisk utvärdering av andningsvägar (ISO 18562).

Som konsult arbetar Lina som expert inom biokompatibilitets frågor samt hjälper till med verksamhetssystem.

E-post: lina.burman@symbioteq.se