Malin Hellman

Malin Hellman

Malin är civilingenjör inom teknisk biologi med inriktning biomaterial och har flerårig erfarenhet av arbete med regulatoriska frågor inom medicinteknik.

På Symbioteq hjälper hon främst kunder med CE-märkning och framtagning av produktdokumentation (teknisk fil).

E-post: malin.hellman@symbioteq.se