Monica Grekula

Monica Grekula är toxikolog (University of Surrey, England), ERT (European Registered Toxicologist) och apotekare (Uppsala Universitet) och har mer än 20 års erfarenhet av medicinteknisk- och läkemedels industri; Wellspect Healthcare (former Astra Tech AB, a division within Dentsply IH AB), Apoteket AB och AstraZeneca. Monica har arbetat med forskning och utveckling, tillverkning och kvalitets- och regulatoriska frågor. Framförallt har Monica expertkunskap inom biologisk utvärdering av medicintekniska produkter.

Medlem i framtagningen av standarden för biologisk utvärdering av medicintekniska produkter (ISO 10993).

Som konsult arbetar Monica bland annat som expert inom biokompatibilitets frågor inkluderande strategier för global compliance. Monica är idegivare och koordinator av “Symbioteq Biocompatibility of Medical Devices Conference”.

 

E-post: monica.grekula@symbioteq.se