Sofia Hjortmo

Sofia Hjortmo

Sofia har en civilingenjörsexamen i Bioteknik och doktorsexamen i Mikrobiologi. Sofia har arbetat inom såväl R&D som Regulatory Affairs. Sofia har bland annat fokuserat på biologisk utvärdering enligt ISO10993, CE-märkning, produktregistreringar på nya marknader, labelling (UDI), ändringshantering och incidentrapportering.

Som konsult arbetar Sofia främst med regulatoriska frågor för medicintekniska produkter.

E-post: sofia.hjortmo@symbioteq.se