Tomas Camnell

Företagsledare med 22 års erfarenhet av QA/RA rådgivning, konsultation och utbildning inom medicinteknik och bioteknik.

Tomas har 7 års erfarenhet som projektledare inom Life Science området. Tomas har erfarenhet och bakgrund som linjechef för internationell verksamhet inom Amersham BioSciences med ansvar för att bygga upp verksamheten under en mycket expansiv period då omsättningen ökade från 40 MSEK till dryga 80 MSEK under ett år. Linjechefskap innefattade ansvaret för produktchefer, projektledare, produktspecialister samt ansvar för stora legoleverantörer i Sverige, England, Frankrike och USA.

Tomas har även erfarenhet som R&D chef och QA chef på medicintekniska företag, bland annat på på Ascendia Medtech. Produktionschef på Stille AB under närmare tre år. Beskriven som en drivande chef och en stödjande kollega med stor förmåga att skapa goda relationer och god kommunikation på alla nivåer i internationell kontext.

E-post: tomas.camnell@symbioteq.se