Skip to content

Företagsspecifika Utbildningar

Symbioteq erbjuder såväl publika som företagsspecifika utbildningar för den som arbetar med kvalitets- och regulatoriska frågor inom medicinteknisk verksamhet. All utbildningsverksamhet bedrivs i samarbete med vår partner, Key2Compliance, som även erbjuder motsvarande kurser för dig som arbetar med läkemedel. Läs mer om deras kursutbud här; http://www.key2compliance.com

Exempel på områden där vi erbjuder företagsspecifika kurser är:

  • MDR/IVDR – EU’s Regelverk för Medicintekniska produkter.
  • Regelverk i andra länder (US/CAN/JPN etc)
  • Kvalitetsledningssystem – ISO 13485:2016
  • Kvalitetsledningssystem – ISO 9001:2015
  • Produktutveckling och CE-märkning av medicintekniska produkter
  • Biokompatibilitet – biologisk utvärdering enligt ISO 10993
  • Medicintekniska IT-system och programvaror – ISO 62304
  • Riskhantering för Medicinteknisk verksamhet
  • Miljöledningssystem – ISO14001:2015

Intresserad? Skicka en förfrågan till utbildning@symbioteq.se, så sätter vi ihop exakt den utbildning ni behöver!