Nästa preparandutbildning

Nästa preparand utbildning för dig som arbetar med kvalitets- och regulatoriska frågor inom medicinteknisk verksamhet startar den 10 mars. En utbildning med möjlighet till certifiering. Är du intresserad? Mejla oss på info@symbioteq.se

Anna Tengnér

Anna Tengnér ser fram emot att stödja medicintekniska tillverkare.

I september tillträdde Anna Tengnér sin nya tjänst på konsult-företaget Symbioteq. Anna har en lång erfarenhet av den medicintekniska branschen, främst inom områdena regulatory affairs och produktutveckling. Anna kommer i och med det att stärka den regulatoriska kompetensen på företaget.

– Eftersom Symbioteq är helt nischade inom kvalitets-säkring och regulatoriskt arbete för medicintekniska produkter känner jag att jag kommer att ligga i framkant i tolkning av regelverken och kunna stödja våra kunder på ett enkelt och bra sätt.

Som bas utgörs Annas utbildning av en civilingenjörs-examen inom materialvetenskap med inriktning mot biomedicinsk teknik och biomaterial och har efter det både jobbat inom forskning och utveckling, produktutveckling och regulatory affairs. På Symbioteq kommer Anna främst att arbeta som regulatorisk expert och vara projektledare i olika CE-märknings- och registreringsprojekt.

– Jag trivs med att jobba som konsult då det både är utmanande och omväxlande, man får ständigt lära sig nya saker och utveckla sin kompetens, det är fördelaktigt både för företaget och också för kunderna.

Symbioteq är en konsultbyrå som sedan 1994 levererar regulatoriskt stöd och kvalitetssystem för den medicintekniska branschen. En bred generell kompetens kombinerat med spetskompetens kring regulatoriska och kvalitetssäkerhetsfrågor gör att Symbioteq kan bidra med ett externt stöd som gynnar kundernas affärsverksamhet.

Micael Johansson hos Symbioteq

I juni påbörjade Micael Johansson sin anställning som Director of Electro Medical Regulatory Team på Symbioteq. Micael, som närmast kommer från en tjänst som konsultchef och konsult på Etteplan, kommer både att arbeta som konsult och ingå i Symbioteqs ledningsgrupp.

”Vi är mycket glada över att Micael har börjat hos oss. Rekryteringen är helt i linje med vår strävan om tillväxt och ökat fokus på ledningsfrågor. Med Micael i teamet stärker vi Symbioteqs kompetensprofil ytterligare”, säger VD Åsa Runnäs.

Nyanställda hösten 2012

Symbioteq har anställt tre nya kvalitetskonsulter under hösten. Vi välkomnar våra nya medarbetare Heja Najar, Melanie Janbro och Linda Ahrebo.

Heja har en M.Sc. i Bioteknik samt en M.Sc. i Kvalitet inom Läkemedel och Bioteknik. Han har erfarenhet från bl.a. produktutveckling inom medicinteknik, ledningssystem, CE-märkning, programmering samt web design. Heja arbetade senast som medicinteknisk konsult på Laprotech AB och Scandinavian Real Heart AB och kommer att finnas på Stockholmskontoret framöver.

Melanie har en B.Sc. i politik och juridik. Hon har mångårig erfarenhet inom bland annat CAPA-system, Medical Devices samt kvalitets- och ledningssystem. Hon arbetade senast som kvalitetssystemsspecialist på Carmel Pharma och kommer att finnas på Göteborgskontoret framöver.

Linda har en M.Sc i metallurgisk processvetenskap och framställningsteknik. Hon har mångårig erfarenhet i bland annat avvikelsehantering, interna revisioner, leverantörsrevisioner, CAPA-system, kvalitetssystem (ISO 13485, QSR, ISO9001, ISO14001) samt förbättringsarbete (Lean, Orange Belt). Linda arbetade senast som senior kvalitetsingenjör och sedan som manager på St. Jude Medical. Hon kommer att finnas på Stockholmskontoret framöver.

Symbioteq inleder samarbete med Intertek

Symbioteq inleder samarbete med Intertek, Sveriges ledande provning- och certifieringsbolag för att utbilda fler behövande medicintekniska företag.

De svenska medicintekniska företagen har ett starkt tryck från myndighetshåll. Man förväntas hålla hög kvalitet och borga för en hög grad av patientsäkerhet. För att kunna möta den solida kravbilden på verksamhet, utformning av produkter och dokumentation, behövs ofta experthjälp för att korrekt tolka regelverk, lagar, förordningar och standarder.

Symbioteq Kvalitet AB erbjuder sedan 1994 detta stöd, och har framgångsrikt utbildat och väglett en stor del av Sveriges medicintekniska företag inom områden som ledningssystem, riskhantering och CE-märkning. Tjänsterna har erbjudits på konsultbasis eller i form av skräddarsydda utbildningar. Nu inleder Symbioteq Kvalitet AB ett nära samarbete med Intertek Semko AB, där direktanpassade kurser och seminarier kommer att erbjudas via Intertek Academy – som är Interteks utbildningsverksamhet. Kursutbudet kommer att innehålla all den experthjälp som medicintekniska organisationer förväntas behöva stöd med; från riskhantering och CE-märkning till ISO-certifierade ledningssystem.

– Vi ser stora fördelar för våra kunder i samarbetet med Intertek Semko AB, säger Åsa Runnäs, VD för Symbioteq. Genom samarbetet så når vi genom våra gemensamma nätverk ännu fler av såväl etablerade som nystartade medicintekniska företag i Sverige, och kan på så vis bidra till att ytterligare stärka det medicintekniska segmentet i svenskt näringsliv.

Redan under hösten 2012 kommer de första kurserna att erbjudas.

Vi expanderar!

Symbioteq expanderar och anställer nya medarbetare i både Stockholm och Göteborg. Från och med den 1 februari finns dessutom vårt Stockholmskontor på den nya adressen Augustendalsvägen 24 i Nacka Strand.