Skip to content

OM SYMBIOTEQ

Vi arbetar i huvudsak inom nischen
Medicinteknik

Bolaget finns i Stockholm och Göteborg

Om oss

Symbioteq bildades 1994 i samband med att de medicintekniska regelverken tog form i Europa. Bolaget bildades med den målsättning som fortfarande präglar bolaget; att hjälpa våra kunder att utveckla, upprätthålla ledningssystem och teknisk dokumentation anpassad för sin verksamhet, inte enbart för att uppfylla regulatoriska krav.

Symbioteq är en akronym för Symbiosen mellan Teknik och Kvalitet (SYMBIOsis between TEchnology and Quality), och bildades ursprungligen som en motreaktion till dåtidens ofta förekommande reaktiva kvalitetsarbete, där utvecklingsgrupperna först i slutet av projektet blev varse vilka regulatoriska krav som måste tas hänsyn till både vad gäller projekt- och produktdokumentation. Ett sådant arbetssätt leder till att ett omfattande, tidskrävande och därmed också kostsamt arbete måste utföras då organisationen trott att man stått inför en nära förestående lansering.

2001 ombildades företaget till Aktiebolag och har allt sedan dess haft sitt huvudsäte i Stockholm. Idag finns bolaget även i Göteborg.

Vi arbetar i huvudsak inom nischen Medicinteknik, men tillämpar även samma filosofi inom övriga Life Science discipliner samt för vårdgivare.

Symbioteq verkar dessutom för en bättre värld genom att stödja ECPAT som arbetar mot barnsexhandel, Barncancerfonden, UNICEF och Missing people.

CE-Märkning

För att få säljas inom EU måste en medicinteknisk produkt vara CE-märkt. CE-märkningen ska genomföras av den ansvariga tillverkaren.

Biologisk och klinisk utvärdering

Oavsett riskklass så krävs både biologisk och klinisk utvärdering innan medicintekniska produkter kan CE-märkas. Vi stöttar er gärna.

FDA-Ansökan

Den medicintekniska branschen i USA regleras av den amerikanska myndigheten the Food and Drug Administration (FDA).

utbildningar

Symbioteq erbjuder företagsspecifika utbildningar för den som arbetar med kvalitets- och regulatoriska frågor inom medicinteknisk verksamhet.

ledningsystem

För den medicintekniska tillverkaren är ett kvalitetsledningssystem ett regulatoriskt krav.

Välj bland våra kurser & konferenser

Utbilda dig med Symbioteq

Symbioteq erbjuder såväl publika som företagsspecifika utbildningar för den som arbetar med kvalitets- och regulatoriska frågor inom medicinteknisk verksamhet.

Ledningsgrupp

Namn
Titel
E-post
Antonia Claasz
Regulatory Affairs
antonia.claasz@symbioteq.se
Monica Grekula
Biological and Clinical
monica.grekula@symbioteq.se
Åsa Möllby
Quality Management System
asa.mollby@symbioteq.se
Anders Norrbrand
Active Devices
anders.norrbrand@symbioteq.se
Julia Sidenlund
Head of Office
julia.sidenlund@symbioteq.se
Jan Hellqvist
VD
jan.hellqvist@symbioteq.se

Datasekretess

Handling of Personal Data

In contact with Symbioteq Kvalitet AB the personal data included in your email will be used for the purpose of the content of your mail.
Symbioteq Kvalitet AB will handle your personal data in accordance with data protection legislation. We will only retain your personal data for as long as necessary for the stated purpose, while also taking into account our need to answer queries or resolve problems and to comply with legal requirements under applicable laws.
This means that we may retain your personal data for a reasonable period after your last interaction with us. When the personal data that we collect is no longer required in this way, we destroy or delete it in a secure manner.

The responsible party for handling the personal data is Symbioteq Kvalitet AB. If you wish to receive information regarding handling of your personal data please send a written request to Symbioteq Kvalitet AB, Box 1251, 131 28 Nacka Strand or mail info (at)symbioteq.se. We will distribute the information to you without charge. You also have the right to request a change of incorrect or misleading information as well as have your data deleted (as long as the personal data is not required for other reasons, e.g. legal requirements).