Skip to content

VÅRA TJÄNSTER

Regulatoriska strategier

 

Om Regulatoriska Strategier

Vi kan hjälpa till med strategier för:

  • De olika roller som företaget har
  • Olika faser i produktlivscykeln, Förstudie, Utveckling, Eftermarknad osv
  • Marknader: EU, USA, RoW
  • Klassificering –  mot gällande regelverk
  • Applicerbara standarder  för process och produkt
  • Guide dokument
  • Behov av externa tester